Hyvinvointia sähköllä - visio 2030

Sähköalan järjestöillä ja yrityksillä on oma visio - Hyvinvointia sähköllä - visio 2030. Visio on näkemys siitä, millaisena ala näkee tulevaisuuden yhteiskunnan. Sähkö on läsnä kaikkialla, ja sen tuotantotavat ovat yhä puhtaampia ja valtaosin päästöttömiä.

Tutustu alla vision sisältöön! 

 

visio_talot.png

 Viihtyisät, energiatehokkaat rakennukset palvelevat käyttäjiään ja tuottavat energiaa

 • Rakennusten talotekniikka luo käyttäjille parhaan mahdollisen ympäristön asua ja työskennellä säätämällä lämmitystä, valaistusta, ilmanvaihtoa ja muita olosuhteita.
 • Älykkäät sähköistys- ja automaatioratkaisut ohjaavat toimintoja energian tarpeen ja hinnan mukaan.
 • Rakennukset tuottavat uusiutuvaa energiaa auringosta sekä ilman ja maan lämmöstä. Ne varastoivat osan siitä ja myyvät ylijäävän sähkön verkkoon.
 • Rakennukset tarvitsevat nykyistä vähemmän energiaa. Vanhat on uudistettu energiatehokkaiksi ja uudet ovat lähes nollaenergiataloja.

visio_alykas.png

Sähkössä on älyä

 • Älykäs sähköverkko yhdistää sähkön tuotannon, jakelun ja käytön niin rakennuksissa kuin liikenteessä.
 • Älyverkko varmistaa keräämänsä ja jakamansa tiedon avulla, että sähköä on kaikkialla riittävästi ja häiriöttömästi käytettävissä. Tiedon parempi saatavuus luo uusia palveluja.
 • Sähkö korvaa fossiilisia polttoaineita, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja pysäyttää ilmaston lämpenemisen.
 • Älykäs sähköverkko tasaa kulutuksen ja tuotannon eroja, jolloin uusiutuvan tuuli- ja aurinkoenergian osuutta voidaan edelleen lisätä.
 • Kehittynyt sähkön varastointi mullistaa sähkön tuotannon, jakelun ja käytön.
 • Sähkön kuluttajista tulee myös sähkön tuottajia, varastoijia ja energiayhteisöjen jäseniä.

visio_liikuttaa.png

Sähkö liikuttaa ihmisiä ja tavaroita

 • Sähköisen liikkumisen palvelut kehittyvät ja välineet monipuolistuvat:
             - autojen, joukko- ja jakeluliikenteen sekä työkoneiden käyttövoimana on sähkö
            -  itseohjautuvat- ja yhteiskäyttöautot lisääntyvät
            -  uudentyyppiset henkilö- ja tavarakuljettimet - kuten kopterit - yleistyvät.
 • Liikenteestä aiheutuva melu, hiukkaspäästöt ja muut ympäristöhaitat häviävät.
 • Autojen ja sähköllä toimivien muiden välineiden lataustarpeet on huomioitu kattavasti niin asuin- ja toimistokiinteistöissä kuin koko rakennetussa ympäristössäkin.
 • Kaupungistuminen, työ- ja toimintatapojen muutos ja virtuaalitodellisuuden kehittyminen muuttaa liikkumisen tarvetta ja muotoa.

visio_hyvinvointia.png

Sähkö lisää hyvinvointia ja turvallisuutta

 • Sähköistys ja langaton ohjaus leviävät uusiin asioihin ja esineisiin sekä lisäävät niiden ohjailtavuutta, tehokkuutta ja toimintoja.
  Esineiden internet ja paikannuksen ratkaisut synnyttävät uusia palveluja.
  Uudet valaistusratkaisut lisäävät turvallisuutta, viihtyvyyttä ja ihmisten vireyttä sisällä ja ulkona ja välittävät tietoa ympäristöstään.
  Sähköistys ja älykkäät kodinkoneet lisäävät turvallisuutta, säästävät energiaa ja helpottavat ikääntyvienkin arkiaskareita.