Rekisteriseloste

Päivitetty 21.11.2018

Rekisterinpitäjä
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry
Särkiniementie 3
00210 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Timo Kekkonen, toimitusjohtaja timo.kekkonen@stek.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
STEK ry:n asiakasrekisterin ylläpito ei-kaupallisen asiakasviestinnän mahdollistamiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä tallennetaan henkilöstä seuraavat tiedot:
Henkilön nimi, organisaatio, sähköpostiosoite, asiakassuhteen muodostumisen tapa sekä opettajarekisterissä myös tieto siitä mitä materiaaleja opettaja on STEKiltä tilannut.


Tapa, jolla asiakassuhde on muodostunut:

Opettaja on tilannut STEKin tuottamia ilmaisia materiaaleja opettajille suunnatusta verkkosivustosta www.sähkölä.fi, jättänyt hakemuksen STEKille, vieraillut STEKin koululaisille suunnatussa Sähköpajassa tai osallistunut johonkin muuhun STEKin järjestämään tapahtumaan.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä käytetään säännönmukaisesti asiakkaan itsensä antamia tietoja.

Asiakastiedot lisätään rekisteriin rekisteröintivaiheessa ja poistetaan asiakkaan pyynnöstä. Tietoja päivitetään säännöllisesti.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei koskaan luovuteta eteenpäin.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. STEKin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla riittävän turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.

Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat, STEK ry:n asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.