Iltaworkshop perehdyttää projektiohjaamisen taitoihin 22.8. Heurekassa

Tule mukaan STEKin järjestämään projektiohjauksen taitoja kohentavaan iltaworkshoppiin Heurekaan 22.8. klo 17.30 - 20.00!

Koulutus on opettajille ilmainen, ja sen vetää tiedekasvatuksen erityisasiantuntija Merike Kesler Opinkirjosta. Mikäli pääset paikalle aiemmin, pääset tutustumaan myös tiedekeskus Heurekan näyttelyihin ilmaiseksi.


Kaipaatko ideoita oppilaiden motivoimiseen pitkäjänteiseen projektityöskentelyyn? Tai tuntuuko siltä, ettei välineitä oppilaiden ohjaamiseen ole riittävästi? Kenties mietityttää arviointi ja miten sen saa linkitettyä oppiaineiden arvosanoihin? Osallistu työpajaan, jossa perehdytään projektityön rakenteisiin ja monivaiheiseen arviointiin. Lisäksi saat vinkkejä siitä, miten tuet oppilaita osallistumaan projekteillaan kilpailuihin ja sitä kautta myös tulemaan osaksi lasten ja nuorten tiede- ja teknologiaverkostoa. 

Työpajaa ohjaa erityisasiantuntija Merike Kesler Opinkirjosta. Merike on ollut kehittämässä Tutki-Kokeile-Kehitä tiede- ja teknologiakilpailua ja siihen liittyvää toimintaa vuodesta 2009. Hän on hyödyntänyt kokemuksiaan opettajan, kerho- ja leiriohjaajan työstä suunniteltaessa materiaaleja projektityöskentelyn tueksi. Aiheeseen liittyen ovat syntyneet tukimateriaalit Ideasta ratkaisuun – vinkkejä projektityöskentelyyn, Ideasta ratkaisuun 2 – ideoita luovaan ongelmanratkaisuun ja Tiedekilpailu – onnistumista, motivaatiota ja palautetta.


STEK tukee pitkämatkalaisten opettajien osallistumista työpajaan maksamalla osallistumisesta aiheutuneet matka - ja yöpymiskustannukset.

Klikkaa alta lomakkeeseen ja vastaa kysymyksiin. Ilmoitamme mukaan pääseville viimeistään 19.8.