TuKoKe- kilpailuilmoittautuminen on avautunut

STEK Sähkökisaan osallistumiseen riittää, että kilpailutyö liittyy tavalla tai toisella sähköön. Aiheena voi olla esimerkiksi uusiutuva energia tai tulevaisuuden tavat tuottaa tai hyödyntää sähköä.

Millaisella työllä voi osallistua?
TuKoKe-työ voi olla tutkimus, keksintö, idea, projektityö, tietokoneohjelma tai vastaava. Aiheen valinta on vapaa – rajana on vain mielikuvitus. Kilpailutyön voi tehdä yksin tai ryhmässä, harrastustyönä tai koulussa opettajan ohjauksella.

Oppiaineen tai tieteenalan rajoituksia ei kilpailuun osallistumisessa ole. Mukaan toivotaan niin eri tieteiden tutkimukseen painottuvia oppilastöitä, käsityön (tekninen ja tekstiili) suunnittelu- ja tuotekehitysprojekteja kuin opettajajohtoisia opetuksen kehittämisprojektejakin, joihin liittyy oppilaiden omia tuotoksia.

sarjat1ja2yleis-12hires.jpg

Tarkemmat ohjeet TuKoKe-kilpailutyölle löydät kilpailusivustolta