Mitä tulee tietää ennen TuKoKe - käyttäjätunnuksen luomista?

TuKoKeen ja STEK Sähkökisaan osallistutaan sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Ensimmäiseksi täytyy luoda käyttäjätunnus. Ennen kuin aloitat ilmoittautumisjärjestelmän täytön, selvitä seuraavat asiat: 

1. Kuka on yhteyshenkilö?

 • Jokaisella työllä täytyy olla yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö rekisteröityy järjestelmään, minkä jälkeen hän voi ilmoittaa mukaan haluamansa määrän töitä.

  • Yksilötyöt: yhteyshenkilönä toimii työn tekijä, ohjaaja tai huoltaja

  • Ryhmätyöt: yhteyshenkilönä yksi työn tekijöistä, ohjaaja tai huoltaja

 • Yhteyshenkilön on oltava sellainen henkilö, johon saa tarvittaessa aina yhteyden. Esimerkiksi puhelinnumeron on hyvä olla sellainen, johon voi lähettää viestejä myös viikonloppuna ja sähköpostin sellainen, jota luetaan joka päivä.

 • Mikäli yhteyshenkilö edustaa tekijäryhmää tai useampia töitä, hän toimii viestin välittäjänä kaikille muille. Hän saa myös tiedon töille annetusta palautteesta ja osallistumistodistuksista.

2. Mitä tietoja osallistujista tarvitaan?

 • Nimi, syntymävuosi, sukupuoli (näitä tietoja tarvitaan tilastointiin ja joidenkin palkintojen ikärajojen vuoksi)

 • Oppilaitos ja paikkakunta

 • Ohjaajan nimi ja yhteystiedot (jos työllä on ohjaaja)

 • Alle 16-vuotiaat saavat osallistua TuKoKeen ainoastaan huoltajan luvalla. Varmista, että huoltajilta on pyydetty lupa. 

 • HUOM! Jos osallistuja/osallistujat ovat yli 14-vuotiaita, he voivat tulla valituksi Suomen edustajiksi kansainvälisiin tapahtumiin. Voit tarkistaa kansainvälisten tapahtumien maksimiryhmäkoot kohdasta Kansainväliset kilpailut

3. Missä muodossa kilpailutyö palautetaan?

 • Kilpailutyön sallitut tiedostotyypit ovat pdf, jpg, gif ja koko enintään 16 MB.

 • Työ itse tai sen raportti voi olla myös video, jolloin ilmoittautumislomakkeeseen liitetään videon linkki. Varmista, että videon alkuperäinen sijainti on sellainen, että sitä pääsevät katsomaan myös ulkopuoliset lausunnonantajat.

 • Kansilehti: kaikissa kirjallisissa töissä tulee olla kansilehti, jossa on työn koko nimi, vuosiluku ja että työllä osallistutaan TuKoKeen. Sen sijaan työn tekijää, koulua ja ohjaaja ei tarvitse mainita (sarjassa III ei saa mainita).

 • Valitse työlle ytimekäs työtäsi parhaalla tavalla kuvaava otsikko. Käytä tätä otsikkoa kaikkien liitteiden nimeämisessä yhtenä osana (esimerkki liitteen nimeämisestä: Porkkanatutkimus_ 2019_Raportti)

 • Valmistele työn tiivistelmä tai lyhyt esittely (enintään 300 sanaa, suomeksi), joka kirjoitetaan suoraan ilmoittautumislomakkeeseen.

 • Tutustu myös raportointiohjeisiin.

4. Mihin sarjaan ilmoitan työn?

 • Ikäluokkasarjat:

  • SARJA I: esi- ja alkuopetus

  • SARJA II: 3.-9. luokkalaiset

  • SARJA III: kaikki muut alle 21-vuotiaat nuoret (lukiolaiset, ammattiin opiskelevat jne.)

  • SARJA Y: Työn/projektin toteuttajat kuuluvat eri sarjoihin (sarjat I, II ja III).

 • Aihealuesarjat -- valitse se sarja, joka on sisällöltään lähimpänä oman työsi aihetta. Aihealueet:

  • biologia, lääketiede

  • matematiikka, fysiikka, kemia

  • tieto- ja viestintätekniikka, keksintö, suunnittelutyö

  • ympäristö, maantiede

  • yhteiskuntatieteet, historia, kielitieteet

  • IDEAT (työssä ei ole tehty taustatutkimusta tai ideaa ei ole kehitetty ideatasolta eteenpäin)

 • Kun aihealuesarja on valittu, voi työn ilmoittaa mukaan myös Sähkökisaan. Silloin työn tulee tavalla tai toisella liittyä sähköön. Aihe voi käsitellä esimerkiksi uusiutuvaa energiaa tai tulevaisuuden tapoja hyödyntää sähköä.

Siirry TuKoKen ilmoittautumisjärjestelmään.